קורסים וסדנאות

יוםשעההיכןכתובתעירלמי?תדירותפרטים נוספים אצל
ראשון19:30"קפה מדרש"גליס 37פתח תקווהסטודנטיותפעם בשבועבת שבע
0527125134
ראשון21:15בבית משפ' אלעזרשוסטקוביץ 18, רמת אביבתל אביבפתוח לנשיםפעם בשבועחני
0508750269
שני21:30בית כנסתזמיר 16עין שרידבוגרות "פסגות"פעם בשבועשולמית 0548501661
שלישי21:15משפ' פיסינג'רעצמאות 52אבן יהודהפתוח לנשיםפעם בשבועייםשלי
0502858150
שלישי21:00בית פרטייגאל אלון 8בני ברקפתוח לנשיםפעם בחודשמיכל
0523849553
רביעי19:30מתנ"ס קרית צעיריםמתנ"ס קרית צעיריםרמת השרוןפתוח לנשיםפעם בשבועחנה
0526176453
רביעי21:15בית כנסתהרצל 2רמת גןפתוח לנשיםפעם בשבועייםרותי
0548449915
חמישי20:30בית כנסתהתאנה פינת הרימוןמושב אלישיבפתוח לנשיםפעם בשבועייםרעות
0506406023
חמישי20:30בית כנסתנחל שורקחדרהפתוח לנשיםפעם בשבועייםברכה
0527122013