קורסים וסדנאות

יוםשעההיכןכתובתעירלמי?תדירותפרטים נוספים אצל
ראשון19:30"קפה מדרש"גליס 37פתח תקווהסטודנטיותפעם בשבועבת שבע
0527125134
ראשון20:45בבית משפ' אלעזרשוסטקוביץ 18, רמת אביבתל אביבפתוח לנשיםפעם בשבועשיר
0526050005
שני21:30בית כנסתזמיר 16עין שרידבוגרות "פסגות"פעם בשבועשולמית 0548501661
רביעי21:15אבן יהודהפתוח לנשיםפעם בשבועייםשלי
0502858150
שלישי21:00בית פרטישד' כפר עציון 9בני ברקפתוח לנשיםפעם בשבועאסתי
0527600537
רביעי19:30מתנ"ס קרית צעיריםמתנ"ס קרית צעיריםרמת השרוןפתוח לנשיםפעם בשבועחנה
0526176453
חמישי20:30בית כנסתהתאנה פינת הרימוןמושב אלישיבפתוח לנשיםפעם בשבועייםרעות
0506406023
חמישי20:30בית כנסתנחל שורקחדרהפתוח לנשיםפעם בשבועייםברכה
0527122013